Produktet

 

Biopellets NBK – Tekniske data/ askeanalyser

Pellets.jpg

Biopellets NBK fra Norsk Biokraft er et 100 % fornybart brennstoff produsert av norsk hestegjødsel og strøflis.

Til forskjell fra ordinær trepellets fremstilles altså Biopellets NBK fra et avfallsprodukt og har derved høyere fornybarandel enn trepellets. I produksjonsprosessen benyttes Biopellets NBK i tørkingen av biomassen, slik at også fremstillingen av produktet gir minimale CO2 utslipp.

Videre vil en med å benytte Biopellets NBK være med på å redusere utslipp i fra deponering av hestegjødsel, hvor det også slippes ut metan og ammoniakk.

Biopellets NBK er beregnet for industrielle anlegg med automatisk askehåndtering. Aktuelle fyrkjeler er Heizomat, KSM Stoker og Justsen.

Spesifikasjoner 

 

Egenskap Enheter Nedre grense NS-EN 14961 Øvre grense NS-EN 14961 Testmetodikk Typiske verdier Biopellets NBK
           
Brennverdi (rå) MJ/kg 16,5 19,0 DIN 51900/ DIN CEN/TS 15400 17,5
Brennverdi (rå) KWh/kg 4,6 5,3 DIN 51900/ DIN CEN/TS 15400 4,9
Brennverdi (tørr) MJ/kg - - DIN 51900/ DIN CEN/TS 15400 20,7
Brennverdi (tørr) KWh/kg - - DIN 51900/ DIN CEN/TS 15400 5,75
Bulk densitet kg/m3 >600     650
Askerest % (m/m) 0,7 3,0 DIN 51719/ DIN CEN/TS 15403 DIN EN 14775 4,7
Vanninnhold % (m/m) - - DIN 11465/ DIN EN 14346 15
Flyktige bestanddeler % (m/m)       75
Svovel total (s) % (m/m) - 0,03 DIN 51724-1 / EN 15289 0,08
Nitrogen total (s) % (m/m)   1,0 DIN 51732 7 EN 15104 0,62
Ammonium nitrogen % (m/m) - - DIN 38406 0,06
Klor total % (m/m)   0,03 DIN - EN 15289 0,33
Fluor total % (m/m) - - DIN EN 14582 0,0034
Arsen (As) mg/kg   1,0 DIN 11885 / EN 15297 <0,2
Bly (Pb) mg/kg   10,0 DIN 11885 / EN 15297 <3,0
Kadmium (Cd) mg/kg   0,5 DIN 11885 / EN 15297 <0,3
Krom (Cr) mg/kg   10,0 DIN 11885 / EN 15297 16,3
Kobber (Cu) mg/kg   10,0 DIN 11885 / EN 15297 13,8
Nikkel (Ni) mg/kg   10,0 DIN 11885 / EN 15297 10,8
Kvikksølv (Hg) mg/kg   0,1 DIN 14 83 / EN 15297 0,04
Sink (Zn) mg/kg   100,0 DIN 11885 / EN 15297 73
           
Aske smelte temperaturer          
Sammentrekningstemp. g C oppgis   DIN EN 15370 830
Bløtningstemp. g C oppgis   DIN EN 15370 890
Halvkuletemp. g C oppgis   DIN EN 15370 1080
Flytetemp. g C oppgis   DIN EN 15370 1140
           
           
 
 
Norsk Biokraft AS , Vækerøveien 207, Røa Senter , 0751 Oslo    -    Tlf: +47 908 52 248    -    e-post: post@norskbiokraft.no