Pelletssiloene hos Ringerike Bioenergi AS

Norsk Biokraft og Ringerike Bioenergi har inngått avtale om prøvebrenning av Biopellets NBK.

NBK har fått produsert ca. 8 tonn pellets i Tyskland med norske råvarer. Prøvebrenningen skal foregå i oktober.

Det skal også gjennomføres røygassmålinger.

Pelletsssiloer hos Ringerike Bioenergi.jpg
Norsk Biokraft AS , Vækerøveien 207, Røa Senter , 0751 Oslo    -    Tlf: +47 908 52 248    -    e-post: post@norskbiokraft.no