Om Norsk Biokraft

 

Råvare hestegjødsle.jpg

Visjon

Norsk Biokraft er det ledende utviklings- og produksjonsselskap for bioenergi pellets fra hestegjødsel i det nordiske markedet.

Selskapets virksomhet

Norsk Biokraft AS ble stiftet i mars 2012.

Selskapet jobber med lokalisering av produksjonssted. Prøveproduksjoner er igangsatt hos teknologileverandør/ utstyrsleverandør i Tyskland.

På grunnlag av prosjektrapport; Energimessig utnyttelse av hestegjødsel fra 1000 hester i Bærum og omegn" planlegger selskapet å bygge et produksjonsanlegg for å håndtere hestegjødsel på en bærekraftig måte og utnytte «avfallet» til en ny ressurs i form av brensels pellets.

1000 hester produserer årlig ca. 22.000 m3 hestegjødsel (strø + møkk). Dette tilsvarer ca. 11000 tonn.

Det er arbeidet med potensialet for "råstoff" i Osloregionen. I Oslo og Akershus anslår en ny forskningsrapport at det er ca. 17.000 hester.

Selskapet planlegger i første omgang å bygge et produksjonsanlegg som baserer seg på gjødsel i fra 2000 - 3000 hester.

Dette vil gi en salgbar produktmengde på ca. 7000 - 10.000 tonn, tilsvarende ca. 35 - 50 GWh

Norsk Biokraft AS , Vækerøveien 207, Røa Senter , 0751 Oslo    -    Tlf: +47 908 52 248    -    e-post: post@norskbiokraft.no