Norsk Biokraft AS

3979_jbr_06_494_1087.jpg

Biopellets NBK fra Norsk Biokraft er et 100% fornybart brensel produsert av norsk hestegjødsel og strøflis.

 

Til forskjell fra ordinær trepellets fremstilles Biopellets NBK fra et avfallsprodukt og har derved høyere fornybarandel enn trepellets.

I produksjonsprosessen benyttes Biopellets NBK i tørkingen av biomassen, slik at også fremstillingen av produktet gir minimale CO2 utslipp.

Videre vil en med å benytte Biopellets NBK være med på å redusere utslipp i fra deponering av hestegjødsel, hvor det også slippes ut metan og ammoniakk.

Nyheter

Stand på Oslo Horse Show

Stand på Oslo Horse Show

Norsk Biokraft deltar med stand på Oslo Horse Show som arrangeres i Telenor Arene på Fornebu i tiden 11. oktober til 14. oktober

 

 Les mer

Pelletssiloene hos Ringerike Bioenergi AS

Pelletssiloene hos Ringerike Bioenergi AS

Norsk Biokraft og Ringerike Bioenergi har inngått avtale om prøvebrenning av Biopellets NBK.

NBK har fått produsert ca. 8 tonn pellets i Tyskland med norske råvarer. Prøvebrenningen skal foregå i oktober.

Det skal også gjennomføres røygassmålinger.

 Les mer

generelt

Norsk Biokraft AS , Vækerøveien 207, Røa Senter , 0751 Oslo    -    Tlf: +47 908 52 248    -    e-post: post@norskbiokraft.no